maroun tanous

Stories by maroun tanous

למה כדאי לעשות שיפוץ דווקא בחורף ? זמינות בעלי מקצוע : בתקופת הקיץ בה המוסדות הגדולים (בתי ספר, משרדי ממשלה ועוד ) יוצאים לפגרה, הקבלנים יהיו עסוקים בעבודות שיפוץ גדולות במוסדות אלו, ולכן הזמינות שלהם תהיה קטנה. קיצור זמן העבודה…